LAK – Business experterna

Vi i LAK – Business experterna är alla erfarna businessproffs från olika branscher. Vi har omfattande erfarenhet från ledande poster och vet vad det betyder att leda företag. Vi har bildat LAK – Business experterna för att kombinera vårt kunnande och resurser för att kunna ta oss an också större projekt där det krävs ett brett kunnande. I nätverket fungerar vi som ett team som tillsammans kan lösa våra kunders mest mångfacetterade problem. Tillika passar nätverksmodellen också små projekt då overhead-kostnaderna är små.

LAK – Business experterna har nära kontakter med det internationella Institute for Independent Business (IIB) nätverket, vars medlemmar många av oss också är. Det betyder att vi också kan betjäna våra kunder också då det krävs resurser internationellt. Läs mera om IIB på www.iib.ws

Vi i LAK Business experterna kan betjäna dig på ditt eget språk. Ta kontakt med någon av oss för ett kostnadsfritt möte för att diskutera din och ditt företags situation. Kontaktuppgifterna hittar du på medlemsfliken (”Asiantuntijat”)